Opleiding met regionale uitstraling

 

De Jeugdacademie Dessel Sport wil met haar ambitieuze sportieve plan een toonbeeld vormen voor de ruime regio.  

 

  

Met één algemene jeugdcoördinator en daaronder drie andere coördinatoren per leeftijd, aangevuld met een scouting cel en medische begeleiding heeft de Jeugdacademie Dessel Sport zijn sportieve structuur voor het komende seizoen op poten gezet.  Bedoeling is om in de ruime Kempen uit te groeien tot DE opleiding met het meest aantal 'eigen opgeleide' doorgestroomde spelers naar het Eerste Elftal en Beloften.  Met een sterk uitgewerkt gameplan op teamniveau en extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van de spelers willen we onze ploegen naar een hoger niveau tillen.  Stapsgewijs worden de ontwikkelingen gekoppeld aan een technische, tactische en fysieke periodisering die nauwkeurig opgevolgd wordt.

Extra-sportief zijn er twee zaken die in het oog springen, namelijk de oprichting van een spelers- en ouderraad. Met de spelersraad willen we de signalen vanuit de jeugd kanaliseren naar het bestuur, zodat we een zicht krijgen op wat er leeft binnen de spelersgroepen.  Via de ouderraad kunnen de ouders hun adviezen en meningen kenbaar maken aan het jeugdbestuur.  Aan de andere kant zal de ouderraad zich ook engageren voor de extra-sportieve activiteiten die de club organiseert.  Zowel helpende handen als creatieve geesten zijn hierbij meer dan welkom !

Wij kijken na een lange stop het nieuwe seizoen alvast gretig tegemoet !

Jeugdacademie Dessel Sport

 

In bijlage een samenvatting van de presentaties op de infoavonden.

 

Kledij bestellen seizoen 2020-2021

Het spreekt voor zich dat we voor volgend seizoen geen pasdagen kunnen organiseren, waar meer dan 400 spelers en hun ouders passeren en kledij aan mekaar doorgeven.  

Voor het seizoen 2020-2021 zal de bestelling van de kledij online gebeuren.  

 

Zowel het gratis kledijpakket als extra items in de merchandising kunnen vanaf nu tot 7 juni besteld worden. 

 

In bijlage vinden jullie een brief met meer uitleg.

 

Met sportieve groeten,

Jeugdacademie Dessel Sport

Brieven lidgeld 2020-2021

Beste ouders en spelers,

 

Alle brieven aangaande het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 zijn verstuurd via ProSoccerData.  Spelers die geen brief ontvangen hebben, sturen best een mailtje naar onze TVJO Tom.Adriaensen@eriks.be.

 

Met sportieve groeten

Jeugdbestuur KFC Dessel Sport

 

Corona: geen wedstrijden en trainingen tot 31 maart

UPDATE 12 MAART 2020 11 UUR Ter vervanging van voorgaande communicatie

De richtlijnen vanuit KBVB en Voetbal Vlaanderen zijn vandaag zeer snel veranderd waardoor de communicatie vanuit onze Jeugdacademie en de meldingen op media-kanalen zich gekruist hebben.

Hieronder de meest recente richtlijnen!

Gelet op de recente ontwikkelingen hebben KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League in overleg met de autoriteiten en de Corona stuurgroep het volgende besloten:

Alle jeugd- en amateur wedstrijden en trainingen worden afgelast, van zowel veldvoetbal als futsal en zaalvoetbal

Dit alles vooralsnog tot en met 31 maart.

Bovenstaande richtlijnen vervangen alle eerder opgestelde richtlijnen en acties met betrekking tot activiteiten van onze Jeugdacademie. Er zullen gedurende deze periode geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden voor ploegen van de Jeugdacademie.
 
De situatie kan van minuut tot minuut veranderen, we trachten jullie steeds zo snel mogelijk alle correcte informatie te verstrekken via alle mogelijke (sociale) media.
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben Geïnformeerd.
 
Voor meer info kunnen jullie steeds terecht op onderstaande websites:
- FOD Volksgezondheid : https://www.info-coronavirus.be/nl/
 
Met sportieve groeten,
Jeugdacademie Dessel Sport
Maatregelen coronavirus

Wedstrijden vinden plaats, met extra aanbevelingen.

De wedstrijden kunnen gewoon plaatsvinden, als de bespeelbaarheid van de terreinen dit toelaat. Wel roepen we spelers, ouders en fans die naar de wedstrijd willen komen op om de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid zéker te respecteren. Binnen onze jeugdacademie, waar een grote groep verzamelt, met veel interactie, is de samenwerking van iedereen meer dan ooit vereist.

Volgende aanbevelingen willen we expliciet communiceren aan iedereen binnen onze jeugdacademie:

  • -Wie zich ziek voelt of koorts heeft, blijft dit weekend thuis en moedigt zijn favoriete team aan via clubkanalen of sociale media;
  • - We willen het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen, ...) worden afgeraden;
  • - Het spreekt voor zich dat wie hoest of niest de mond en neus bedekt;
  • - Was regelmatig de handen.

Supporter zo hard je kan, maar hou afstand

  • - Onnodig direct contact wordt zo veel mogelijk gemeden: geen handshakes meer bij de aanvang van de wedstrijd, toss en na de wedstrijd;
  • - Het protocol van de toss wordt behouden, maar zal tot nader order gebeuren zonder handshake;

 

De Jeugdacademie Dessel Sport en de Pro League volgen de situatie op de voet. De Pro League is permanen in overleg met de bevoegde diensten en experten. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen verdere maatregelen genomen worden, waarbij steeds de gezondheid van fans, medewerkers en spelers de eerste prioriteit is.

 

Uitbater kantine gezocht

Heidi en Willy vormen sinds jaar en dag het gezicht van de jeugdkantine. Na jarenlange inzet van Heidi, heeft ze besloten om op het einde van het seizoen een punt te zetten achter de uitbating van de kantine.

KFC Dessel Sport is op zoek naar een gemotiveerde uitbater, die enkele weekdagen 's avonds en tijdens de matchen in het weekend het werk achter de toog op zich kan nemen. De juiste invulling en de vergoeding kunnen besproken worden met Willy Smets. Je kan hem bereiken op het nummer 0474 47 75 21 of via smets.w@telenet.be.

Kwisavond jeugd Dessel Sport 28 februari

Test je kennis over media, sport, muziek,... op onze 13 de kwisavond op vrijdag 28 februari om 20u00 in de kantine van de Jeugdacademie !  Ploegen van 4-6 personen.

 

 

Tiroler Abend 14 februari

Op 14 februari om 18 uur in het Armand Melis Stadion met live muziek en DJ !  Tiroler buffet vanaf 18.30 uur.  Inkom 20 euro.