Verzekering sportongeval

Wat te doen bij een sportongeval tijdens een training of wedstrijd?

Een formulier “ Aangifte van ongeval” vragen aan de trainer of afgevaardigde. Vraag enkel een aangifteformulier bij een ernstige kwetsuur. Als je het formulier invult, kan je minstens 2 weken niet spelen.

Deze ongevalaangifte wordt, nadat ze door de dokter is ingevuld, binnen de 5 dagen overhandigd aan onze secretaris Willy Smets.

ZEER BELANGRIJK: Indien er een behandeling bij de kinesist aan te pas komt, is de voorafgaande toestemming van de verzekering vereist. De terugbetaling van de onkosten wordt pas vanaf de datum van de ontvangst van de vraag om toelating uitgekeerd. Daarom moet deze behandeling + het aantal beurten door de dokter worden vermeld op het aangifteformulier. Indien de kine-behandeling later dan bij de aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven, moet ons onmiddellijk een voorschrift worden bezorgd. Wij maken dit dan over aan de verzekering van de KBVB.

Na aangifte van het ongeval ontvang je enige tijd later een bevestiging van de aangifte inclusief het genezingsattest. De speler is verplicht dit genezingsattest door een dokter te laten invullen alvorens de trainingen te hervatten.

De verzekering vergoedt het verschil tussen het officieel barema van de honoraria + verpleegkosten en de tussenkomst van de mutualiteit (mits vrijstelling van 10 €). Het bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit, onkostennota van betaling geneesmiddelen bij de apotheker en/of factuur van hospitalisatie dien je aan de club te bezorgen die ze op zijn beurt aan de verzekering zal overmaken.

Na behandeling van het dossier zal de terugbetaling van de kosten volgen.

De afhandeling van de dossiers gebeurt door onze secretaris, Willy Smets. Heeft u problemen of vragen tel 0474/47 75 21.

belgoprocess Maklibo hemelaers glas EBC Bogaerts