Missie & visie

In de schoot van het jeugdcomité zijn wij een missie & visie overeengekomen. Deze missie & visie leidt ons in alle beslissingen die wij nemen. Het woord DESSEL staat centraal :

Missie

 • Wij, medewerkers van het jeugdcomité van KFC Dessel Sport, willen meewerken aan een Deskundige en kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding voor jongens en meisjes van 5 tot 20 jaar in onze club en in de regio rond Dessel.
 • Wij willen de nodige aandacht besteden aan de doorstroming van de betere spelers naar het Eerste elftal.
 • Wij willen een Sociale en opvoedende rol vervullen t.o.v. onze spelers.
 • Wij willen onze spelers Spelplezier geven in een familiale clubsfeer.
 • Wij streven ernaar dit te verwezenlijken met een Evenwicht tussen onze inkomsten en uitgaven.
 • Wij verkiezen Lange termijn resultaat boven onmiddellijk succes.

quote

Wij willen

 • erkend worden als opinion leader binnen de regio op gebied van voetbalopleiding.
 • dat onze jeugdopleiding bijdraagt tot de sportieve successen van KFC Dessel Sport.
 • ons permanent verbeteren en aanpassen, zowel individueel als collectief, aan de evolutie van het voetbal
 • in onze opleiding ook aandacht hebben voor onze sociale en opvoedende taak.

quote

Wij geloven in

 • de sportieve kracht van KFC Dessel Sport
 • het potentieel van elk speler als sleutelwaarde voor succes
 • de meerwaarde van teamwork
 • het belang van open communicatie
 • de verantwoordelijkheidszin van onze medewerkers en trainers
 • het belang van een sterk imago

Visie

Wij doen dit door:

 • polyvalente spelers op te leiden zodat elke speler op minimum 2 posities kan spelen en waarbij
  • wij het zonevoetbal aanleren.
  • wij onze ploegen vanaf 11-11 laten spelen in een herkenbaar spelconcept nl. 4-3-3 ; de andere ploegen spelen met een afgeleid spelconcept.
  • wij veel belang hechten aan het ontwikkelen van de technische vaardigheden.

quote

 • het organiseren van trainingen met een opleidingsleerplan per leeftijdsgroep
 • onderscheid te maken tussen het zuiver recreatief en het meer competitief gericht jeugdvoetbal
 • de sportieve leiding van de B-kern eveneens op ons te nemen. Deze B-kern zal voornamelijk bestaan uit eigen jeugdspelers om alzo de doorstroming naar de A-kern te bevorderen.
 • aandacht te hebben voor mentale vorming en weerbaarheid
 • aan alle spelers, trainers, medewerkers en ouders te vragen de nodige fair-play na te leven zowel op als naast het terrein.
 • oog te hebben voor de combinatie van voetbal en studie
 • voldoende gediplomeerde trainers en gemotiveerde medewerkers aan te trekken en te behouden door de attractiviteit van KFC Dessel Sport te bestendigen
 • onze trainers de mogelijkheid te bieden zich permanent bij te scholen met het oog op een permanente verbetering van de trainingen voor onze spelers
 • de communicatie en groepsdynamiek aan te moedigen en een doeltreffende informatiestroom te verzekeren om de menselijke en werkrelaties te bevorderen
 • alle posities en taken in het jeugdcomité maximaal in te vullen om alzo tot een optimale organisatiestructuur en –cultuur te komen.
 • een breed samenwerkingsverband uit te bouwen met onze buurclubs
 • open te staan voor samenwerking met de scholen

belgoprocess Maklibo hemelaers glas EBC Bogaerts