Medische begeleiding

Organogram medische cel

      Aanwezigheid medisch kabinet
Gino Naessens dokter   (op aanvraag)
Jolien Melis
Tel: 0473/31 40 38
jolienmelis@gmail.com
kinesist dinsdag 18u15-19u15
Jonas Roeymans
Tel: 0476/70 92 62
roeymans@hotmail.com
kinesist donderdag 18u30-19u30
Natasja Maes
Tel: 0477/24 86 69
2keepfit2014@gmail.com
sporttherapeute
revalidatietrainer
woensdag

vrijdag
18u30-19u00: spelers die voor de eerste keer bij RVT komen nadat ze bij kine zijn geweest
19u00-20u00: RVT
18u00-18u15: spelers die voor de eerste keer bij RVT komen nadat ze bij kine zijn geweest
18u15-19u15: RVT
Simon Michiels
Tel: 0496/62 57 89
hallo@nufit.be
sportverzorger zaterdag; wedstrijdbegeleiding tijdens competitie thuiswedstrijden van U15/U16 en U17/U19
  kinesist 1e elftal   enkel bij noodgevallen (is aanwezig aan het A-terrein op dinsdag, donderdag en vrijdag van 18u30 tot 20u30)


Taakverdeling

Dokter

 • Opvolging van de goede en juiste werking van de medische begeleiding binnen de club
 • Behandeling en advies van kwetsuren op vraag van kinesist en/of sportverzorgers
 • Verdere doorsturing van spelers naar de juiste medische ondersteuning waar nodig

Kinesist

 • Aanspreekpunt van alle kwetsuren binnen de club
 • Bepalen van kwetsuur en mogelijk verdere behandeling
 • Bepalen wie naar revalidatietraining of sportverzorging kan (vanaf U10)
 • Doorsturen van spelers naar clubdokter bij problemen
 • Bepalen wanneer speler terug kan aansluiten bij groep i.o.v met de sportverzorging
 • Eindverantwoordelijke van de medische begeleiding
 • Verzamelen van gegevens i.v.m. kwetsuren via Excel sheet

Sportverzorgers - Revalidatietrainer

 • Opvolging en begeleiden van kwetsuren in overleg met dokter en kinesist
 • Revalidatietraining (vanaf U10)
 • Biometrische controle (gewicht / lengte / vetmeting vanaf U16)
 • Sportverzorging, massage, taping, kinesiotaping
 • Doorsturen van spelers naar clubdokter bij problemen
 • Preventief werken ter voorkoming van kwetsuren
 • Opvolgen en corrigeren van proprioceptie- en stabiliteitsoefeningen
 • Verzamelen van gegevens i.v.m. kwetsuren via Excel sheet
 • Communicatie naar clubdokter van de te behandelen spelers (mail)
 • Communicatie naar TVJO en trainers via kaartensysteem
 • Regelmatig nazicht EHB0-kit
 • Organiseren opfrissingscursus EHBO
 • Wedstrijdbegeleiding van U15/U16 - U17/U19 tijdens competitie thuiswedstrijden
kine

Procedure bij kwetsuren

Alle jeugdspelers met blessures dienen verplicht via 1 vast kanaal te passeren nl. via onze kinesist.

Zowel bij het BEGIN van een kwetsuur als NA HERSTEL willen we de spelers langs de kinesist zien passeren. Daarnaast mag elke speler naar een dokter en/of kinesist van zijn keuze gaan maar via deze afspraak willen wij op de hoogte zijn en blijven van alle blessures en de evolutie ervan!

Wij willen ook maximaal het advies van de kinesist opvolgen en geen risico’s nemen door de trainingen of de wedstrijden te vroeg te laten hernemen. Enkel de kinesist kan beslissen of een speler terug aan de trainingen/wedstrijden deelneemt. Hierop zijn geen uitzonderingen.

Training kan eventueel individueel hervat worden bij revalidatietrainer. Elke speler moet wel tenminste aan een volledige groepstraining deelgenomen hebben die vooraf gaat aan de wedstrijddag, zo niet speelt hij niet!

10 STAPPENPLAN BIJ SPIER- EN GEWRICHTSKWETSUREN JEUGD KFC DESSEL SPORT

STAP 1 Vraag raad aan dokter of kinesist naar keuze
STAP 2 Breng een ingevulde ongevalaangifte binnen bij Willy Smets (jeugdsecretaris). (indien van toepassing)
STAP 3 Geef je kwetsuur aan bij de clubkinesist (kine bepaalt of je kan starten met revalidatietrainer)
STAP 4 Behandel de kwetsuur volgens advies van dokter en/of kinesist
STAP 5 Laat je fit verklaren door dokter en/of kinesist
STAP 6 Verplichte passage bij kinesist voor hervatten van de training
STAP 7 Hervat de training eventueel met aangepast programma bij revalidatietrainer
STAP 8 Doe minimaal 1 volledige training met de groep voor dat je in aanmerking komt om aan een wedstrijd deel te nemen
STAP 9 Zorg dat je “administratief fit” bent verklaard (bij kwetsuren met ongevalaangifte)
STAP 10 Komt in aanmerking voor de wedstrijdkern

Biometrische controle

Gedurende het seizoen zullen onze spelers enkele malen gemeten worden qua lengte en gewicht. De metingen zullen een indicatie geven van het ideaal gewicht (in functie van gestalte) en de groei (snelheid) van de jeugdspeler. Het is algemeen bekend dat de groeispurt bij kinderen aanleiding kan geven tot overbelastingskwetsuren. Een regelmatige controle van het gestalte is een must als signaalfunctie in het detecteren van groei. Vanaf U16 doen we een vetmeting van de spelers.

belgoprocess Maklibo hemelaers glas EBC Bogaerts