Medische begeleiding

Organogram medische cel

      Aanwezigheid medisch kabinet
Gino Naessens dokter   (op aanvraag)
Jonas Roeymans
Tel: 0476/70 92 62
roeymans@hotmail.com
kinesist dinsdag 18u30-19u30
Natasja Maes
Tel: 0477/24 86 69
2keepfit2014@gmail.com
sportverzorger woensdag
vrijdag
18u30-20u00
18u30-20u00
Simon Michiels
Tel: 0496/62 57 89
hallo@nufit.be
sportverzorger   wedstrijdbegeleiding tijdens competitie thuiswedstrijden van U15/U16 en U17/U19
  kinesist 1e elftal   enkel bij noodgevallen (is aanwezig aan het A-terrein op dinsdag en donderdag van 18u30 tot 20u30)


Taakverdeling

Dokter

 • Opvolging van de goede en juiste werking van de medische begeleiding binnen de club
 • Behandeling en advies van kwetsuren op vraag van kinesist en/of sportverzorgers
 • Verdere doorsturing van spelers naar de juiste medische ondersteuning waar nodig

Kinesist - EHBO coördinator

 • Aanspreekpunt van alle kwetsuren binnen de club
 • Bepalen van kwetsuur en mogelijk verdere behandeling
 • Bepalen wie naar revalidatietraining of sportverzorging kan (vanaf U10)
 • Doorsturen van spelers naar clubdokter bij problemen
 • Bepalen wanneer speler terug kan aansluiten bij groep i.o.v met de sportverzorging
 • Eindverantwoordelijke van de medische begeleiding

Sportverzorgers

 • Opvolging en begeleiden van kwetsuren in overleg met dokter en kinesist
 • Revalidatietraining van 18u30 t/m 20u00 (vanaf U10)
 • Biometrische controle (gewicht / lengte / vetmeting vanaf U15)
 • Sportverzorging, massage, taping, kinesiotaping
 • Doorsturen van spelers naar clubdokter bij problemen
 • Preventief werken ter voorkoming van kwetsuren
 • Opvolgen en corrigeren van proprioceptie- en stabiliteitsoefeningen
 • Ingave (soocer/database) en opvolging kwetsuren
 • Communicatie naar clubdokter van de te behandelen spelers (mail)
 • Communicatie naar TVJO via infobord en naar trainers via kaartensysteem
 • Regelmatig nazicht EHB0-kit
 • Organiseren opfrissingscursus EHBO
kine

Procedure bij kwetsuren

Alle jeugdspelers met blessures dienen verplicht via 1 vast kanaal te passeren nl. via onze kinesist Hugo Van Hout. Hugo zal elke maandag van 17u30 tot 18u30 aanwezig zijn in Brasel (medisch kabinet in kleedkamer 9).

Zowel bij het BEGIN van een kwetsuur als NA HERSTEL willen we de spelers langs Hugo zien passeren. Daarnaast mag elke speler naar een dokter en/of kinesist van zijn keuze gaan maar via deze afspraak willen wij op de hoogte zijn en blijven van alle blessures en de evolutie ervan!

Wij willen ook maximaal het advies van Hugo opvolgen en geen risico’s nemen door de trainingen of de wedstrijden te vroeg te laten hernemen. Enkel Hugo kan beslissen of een speler terug aan de trainingen/wedstrijden deelneemt. Hierop zijn geen uitzonderingen.

Training kan eventueel individueel hervat worden bij revalidatietrainer. Let op! Elke speler moet wel tenminste aan een volledige groepstraining deelgenomen hebben die vooraf gaat aan de wedstrijddag, zo niet speelt hij niet!!

10 STAPPENPLAN BIJ SPIER- EN GEWRICHTSKWETSUREN JEUGD KFC DESSEL SPORT

STAP 1 Vraag raad aan dokter of kinesist naar keuze
STAP 2 Breng een ingevulde ongevalaangifte binnen op de club. (enkel bij acute kwetsuren)
STAP 3 Geef je kwetsuur aan bij onze kinesist Hugo Van Hout
STAP 4 Behandel de kwetsuur volgens advies van dokter en/of kinesist
STAP 5 Laat je fit verklaren door dokter en/of kinesist
STAP 6 Verplichte passage bij Hugo voor hervatten van de training
STAP 7 Hervat de training eventueel met aangepast programma bij revalidatietrainer
STAP 8 Doe minimaal 2 volledige trainingen met de groep
STAP 9 Zorg dat je “administratief fit” (bij kwetsuren met ongevalaangifte) bent verklaard
STAP 10 Spelen van wedstrijden is toegelaten

Biometrische controle

Gedurende het seizoen zullen onze spelers enkele malen gemeten worden qua lengte en gewicht. De metingen zullen een indicatie geven van het ideaal gewicht (in functie van gestalte) en de groei (snelheid) van de jeugdspeler. Het is algemeen bekend dat de groeispurt bij kinderen aanleiding kan geven tot overbelastingskwetsuren. Een regelmatige controle van het gestalte is een must als signaalfunctie in het detecteren van groei.

belgoprocess Huysmans hemelaers glas EBC