Medische begeleiding

Organogram medische cel

      Aanwezigheid medisch kabinet
  dokter   (op aanvraag)
Van Hout Hugo
Tel: 014/31 39 58
kinesist
EHBO coördinator
maandag 17u30-18u30
Smets Luc/Maes Natasja
Tel: 0498/11 43 57
Tel: 0477/24 86 69
sportenhealthcare@gmail.com
sportverzorgers woensdag
vrijdag
18u45-20u45
18u45-20u45
(revalidatietraining t/m U13:18u45 - 19u30)
(revalidatietraining U14 t/m U17:20u00 - 20u45)
Vandepoel Marc kinesist   enkel bij noodgevallen (is aanwezig bij trainingen in medisch kabinet A-ploeg)


Taakverdeling

Dokter

 • Opvolging van de goede en juiste werking van de medische begeleiding binnen de jeugdopleiding
 • Enkel aanwezig op vraag van de speler en/of kiné
 • Bijkomend advies op vraag kiné en/of speler
 • Verder doorsturen van spelers naar de juiste medische ondersteuning waar nodig (maken van versnelde afspraak in ziekenhuis of bij specialist)
 • Te contacteren via TVJO (Marc Lievens) of JC (Eddy Ooms)

Kinesist - EHBO coördinator

 • Aanspreekpunt van alle kwetsuren binnen de jeugdopleiding
 • Bepalen van kwetsuur en mogelijk verdere behandeling
 • Bepalen wie naar revalidatietraining of sportverzorging kan
 • Doorsturen van spelers naar clubdokter bij problemen
 • Bepalen wanneer speler terug kan aansluiten bij groep i.o.v met de sportverzorging
 • Regelmatig nazicht EHBO-kit

Sportverzorgers

 • Opvolging en begeleiden van kwetsuren in overleg met dokter en kinesist
 • Revalidatietraining
 • Biometrische controle (gewicht / lengte / vetmeting vanaf U16)
 • Sportverzorging, massage, taping, kinesiotaping
 • Doorsturen van spelers naar clubdokter bij problemen
 • Preventief werken ter voorkoming van kwetsuren
 • Opvolgen en corrigeren van proprioceptie- en stabiliteitsoefeningen
 • Communicatie naar TVJO via infobord en naar trainers via kaartensysteem
kine

Woensdag 18u45-19u30 revalidatietraining U10 t/m U13
Woensdag 19u30-19u45 verzorging
Woensdag 19u45-20u00 proprioceptie en stabiliteitsoefeningen bij U11 t/m U13 (afwisselend)
Woensdag 20u00-20u45 revalidatietraining U14 t/m U19
Vrijdag 18u30-18u45 revalidatietraining-opwarming U15
Vrijdag 18u45-19u30 revalidatietraining U10 t/m U13
Vrijdag 19u30-19u45 verzorging
Vrijdag 19u45-20u30 revalidatietraining U14 t/m U19

Procedure bij kwetsuren

Alle jeugdspelers met blessures dienen verplicht via 1 vast kanaal te passeren nl. via onze kinesist Hugo Van Hout. Hugo zal elke maandag van 17u30 tot 18u30 aanwezig zijn in Brasel (medisch kabinet in kleedkamer 9).

Zowel bij het BEGIN van een kwetsuur als NA HERSTEL willen we de spelers langs Hugo zien passeren. Daarnaast mag elke speler naar een dokter en/of kinesist van zijn keuze gaan maar via deze afspraak willen wij op de hoogte zijn en blijven van alle blessures en de evolutie ervan!

Wij willen ook maximaal het advies van Hugo opvolgen en geen risico’s nemen door de trainingen of de wedstrijden te vroeg te laten hernemen. Enkel Hugo kan beslissen of een speler terug aan de trainingen/wedstrijden deelneemt. Hierop zijn geen uitzonderingen.

Training kan eventueel individueel hervat worden bij revalidatietrainer. Let op! Elke speler moet wel tenminste aan een volledige groepstraining deelgenomen hebben die vooraf gaat aan de wedstrijddag, zo niet speelt hij niet!!

10 STAPPENPLAN BIJ SPIER- EN GEWRICHTSKWETSUREN JEUGD KFC DESSEL SPORT

STAP 1 Vraag raad aan dokter of kinesist naar keuze
STAP 2 Breng een ingevulde ongevalaangifte binnen op de club. (enkel bij acute kwetsuren)
STAP 3 Geef je kwetsuur aan bij onze kinesist Hugo Van Hout
STAP 4 Behandel de kwetsuur volgens advies van dokter en/of kinesist
STAP 5 Laat je fit verklaren door dokter en/of kinesist
STAP 6 Verplichte passage bij Hugo voor hervatten van de training
STAP 7 Hervat de training eventueel met aangepast programma bij revalidatietrainer
STAP 8 Doe minimaal 2 volledige trainingen met de groep
STAP 9 Zorg dat je “administratief fit” (bij kwetsuren met ongevalaangifte) bent verklaard
STAP 10 Spelen van wedstrijden is toegelaten

Biometrische controle

Gedurende het seizoen zullen onze spelers enkele malen gemeten worden qua lengte en gewicht. De metingen zullen een indicatie geven van het ideaal gewicht (in functie van gestalte) en de groei (snelheid) van de jeugdspeler. Het is algemeen bekend dat de groeispurt bij kinderen aanleiding kan geven tot overbelastingskwetsuren. Een regelmatige controle van het gestalte is een must als signaalfunctie in het detecteren van groei.

belgoprocess Bart Mariën Huysmans WiDi hemelaers glas EBC