Intern reglement

Wij verwachten dat de spelers en ouders de bepalingen van dit intern reglement naleven. Voor spelers die het intern reglement reglement overtreden, behoudt het jeugdbestuur zich het recht voor om een disciplinaire straf op te leggen aan de speler na raadpleging van alle betrokken personen.

Stiptheid

 • Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid bij training of wedstrijd verwachten we dat de trainer tijdig en persoonlijk verwittigd wordt.
 • Bij twijfel over afgelasting van een training dient de speler zelf de trainer op te bellen
 • Trainingen beginnen stipt en daarom moet elke speler 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn in volledige outfit.
 • Elke speler brengt bij wedstrijden zijn identiteitskaart (> 12 jaar) of ander geldig identiteitsbewijs (< 12 jaar) mee. Geen identiteitsbewijs bij is niet spelen!
 • Bij thuiswedstrijden dient elke speler uiterlijk 1 uur (min – jun + prov. U9+U10) of 30 min (dui - premin) voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 • Bij uitwedstrijden dient het afgesproken vertrekuur strikt te worden nageleefd. “Samen uit, samen thuis” is hier het principe.
 • Uiterlijk 30 minuten na de training of wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij gewassen en gekleed is.
 • Bij een kwetsuur dient de speler de opgelegde procedure van de club (zie verderop in deze brochure) verplicht te volgen.

Infrastructuur en materiaal

 • Het trainingsmateriaal wordt door de trainer klaar gelegd. Er komen geen spelers in het ballenhok om materiaal te halen.
 • De spelers begeven zich gezamenlijk onder begeleiding van de trainer naar het trainingsveld en terug. Schoenen dienen buiten afgeborsteld en gewassen te worden.
 • Per training wordt er door de trainer via een beurtrol een werkgroepje aangesteld dat zorg draagt voor het kuisen van de kleedkamer.
 • Zowel bij trainingen, als de thuis- en uitwedstrijden worden de kleedkamers op een normale waardige manier gebruikt : allerlei afval zoals tape, plastic flessen (geen etenswaar!!) worden in de vuilnisbak gedeponeerd. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen deuren of muren gestampt.
 • We laten geen afval rond slingeren op en rond de terreinen. Deponeer alle afval in de voorziene vuilnisbakken.
 • Tijdens het seizoen is elke speler verantwoordelijk voor zijn eigen bal (uitgez. Duiveltjes). De ballen blijven uit de kleedkamers !!! Als je bal stuk is of verloren kan je een andere bal krijgen.

quote

Houding

 • Een sportieve houding tijdens de wedstrijden wordt geëist.
 • Wees altijd en overal beleefd en toon u sportief ten overstaan van vriend en tegenstander.
 • Wij dulden geen kritiek ten opzichte van ploegmaten, trainer, afgevaardigde en scheidsrechters.
 • We benaderen elkaar ten allen tijde op een positieve manier ; binnen een teamsport is dat zeer belangrijk (“goed gedaan” werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”).
 • Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen e.d. zijn uit den boze !!
 • Drugs, alcohol en roken zijn ten allen tijde verboden zowel naast het voetbalveld, in de kleedkamers en op de bus bij verplaatsingen.
 • Graag zien wij dat onze jeugdploegen op een uniforme manier zouden gekleed zijn. Daarom is het dragen van de clubjogging verplicht voor en na de wedstrijden.
 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, ringen, oorbellen, piercings,…) gedragen tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • Om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden buiten de club, moet je altijd de toestemming vragen. Doe dit via de jeugdcoördinator of via je trainer.

Charter voor ouders

 • Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van je kind. Steun je kind bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Rustig en sportief gedrag tijdens de wedstrijden. Bij herhaaldelijk negatief gedrag op scheidsrechter, spelers of trainer wordt de speler van de ouder van het veld gehaald. Keeper mag blijven staan doch wordt volgende wedstrijd reserve gezet.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer.
 • Spreek bij problemen de juiste persoon aan op de juiste plaats. Voor sportieve problemen spreek je de trainer of jeugdcoördinator aan. Voor extra-sportieve problemen kan je terecht bij de ploegafgevaardigde
 • Ouders die menen dat hun kind het slachtoffer is van feiten van ongewenst seksueel gedrag op de club kan zich richten tot de door ons aangestelde vertrouwenspersoon zijnde de jeugdvoorzitter en kunnen in voorkomend geval bij hem een gemotiveerde klacht indienen. De club verbindt zich ertoe absolute discretie in acht te nemen betreffende de persoon van het slachtoffer en de feiten. De club zal erover waken dat het slachtoffer een passende psychologische ondersteuning krijgt van een gespecialiseerde dienst of instelling.
 • Er wordt gevraagd dat de ouders een paar keer per jaar mee helpen bij activiteiten van de jeugd (tornooien, st maarten en kerstfeest, wafelslag,…)
 • In onze kantine geldt er een algemeen rookverbod

Charter voor supporters

 • Sportief gedrag en gezond enthousiasme tijdens de wedstrijden en dit zowel t.o.v spelers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechter en andere supporters.
 • Toon respect voor de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Doe geen beledigende of racistische uitspraken.
 • Supporter “voor” een ploeg en niet “tegen” een ploeg.
 • Moedig de spelers op een positieve manier aan.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer.
 • Laat geen afval achter rond de terreinen. Deponeer alle afval in de voorziene vuilnisbakken.

Bij het niet naleven van dit charter behoudt het jeugdbestuur zich het recht voor een gepaste sanctie te nemen t.o.v de betrokken supporter. Bij zware inbreuken kan het jeugdbestuur hem/haar de toegang tot onze jeugdterreinen ontzeggen.

Charter voor bestuurders

 • Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de missie van onze jeugdopleiding.
 • Zorg ervoor dat onze jeugdspelers getraind en begeleid worden door competente mensen.
 • Laat onze jeugdspelers deelnemen aan trainingen die aangepast zijn aan hun leeftijd, individueel ritme en hun mogelijkheden.
 • Laat onze jeugdspelers zich meten met andere spelers van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie.
 • Zorg ervoor dat onze jeugdspelers veilig aan sport kunnen doen.
 • Laat respect, sportiviteit en fair-play de belangrijkste waarden zijn in onze club.
 • Maak van onze club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
 • Betrek iedereen, volgens zijn mogelijkheden in onze clubwerking
 • Apprecieer de inzet van al onze vrijwilligers.
 • Zorg ervoor dat trainers, begeleiders en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden.
 • Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft.

Speelgelegenheid

 • Het jeugdbestuur onderschrijft het principe dat alle jeugdspelers behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van de betrokken jeugdspeler gedurende het seizoen minstens de helft van alle wedstrijdminuten zullen spelen.

belgoprocess Bart Mariën Huysmans WiDi hemelaers glas EBC